รูปแบบกำไร - นิยามประเภทและส่วนประกอบของโมเดล

รูปแบบผลกำไรหมายถึงแผนของ บริษัท ที่มุ่งหวังให้ธุรกิจมีผลกำไรและทำงานได้ เป็นการกำหนดสิ่งที่ บริษัท วางแผนที่จะผลิตหรือจัดหาวิธีการสร้างยอดขายและค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเป็นสิ่งที่สามารถจำแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของ บริษัท วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการจัดประเภทตามต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้น / ลดลงของหน่วยปริมาณการผลิตในขณะที่ต้นทุนผันแปรขึ้นอยู่กับที่ธุรกิจจะต้องจ่ายในการเสนอราคาเพื่อให้โมเดลทำงานได้ หากไม่มีรูปแบบผลกำไรที่เป็นรูปธรรมธุรกิจจะดำเนินการอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าและมีโอกาสน้อยที่จะทำกำไรได้มาก

รูปแบบกำไร

จุดเริ่มต้นของการออกแบบแบบจำลองผลกำไรคือการทำความเข้าใจคุณค่าของข้อเสนอคุณค่าข้อเสนอคุณค่าเป็นสัญญาแห่งคุณค่าที่ระบุโดย บริษัท ที่สรุปผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท และวิธีการส่งมอบของธุรกิจ คุณค่าที่นำเสนอคือคำแถลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ บริษัท เสนอสู่ตลาดและสิ่งที่ทำให้พวกเขามีคุณค่าต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

แรงผลักดันเมื่อลูกค้าทำการซื้อคือมูลค่าที่พวกเขาจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำเสนอในตลาด คุณค่าที่ชัดเจนยังช่วยให้บริการของ บริษัท โดดเด่นกว่าคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

ประเภทของแบบจำลองกำไร

รูปแบบกำไรมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ บริษัท ดำเนินการและวิธีการคิดค่าบริการสำหรับกิจกรรมดังกล่าว รูปแบบผลกำไรที่แตกต่างกัน ได้แก่ :

1. รูปแบบการผลิต

รูปแบบการผลิตเกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการผลิตภัณฑ์และบริการผลิตภัณฑ์คือสิ่งของที่จับต้องได้ซึ่งวางตลาดเพื่อการได้มาความสนใจหรือการบริโภคในขณะที่บริการเป็นสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเกิดจากการขายให้กับผู้บริโภค บริษัท ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจากนั้นจึงเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคหรือให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกที่ขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตสบู่ที่ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้กับลูกค้าหรือผู้ค้าส่งที่ขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง

2. แบบเช่า / ลิสซิ่ง

รูปแบบการเช่า / เช่าซื้อเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นการเช่าหรือการเช่ายานยนต์อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดินเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นเจ้าของบ้านและผู้เช่าทำข้อตกลงโดยผู้เช่าตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่างสำหรับการใช้ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่เจ้าของบ้านเป็นเจ้าของ

หลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าสัญญาเช่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาโดยนัยหรือเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ายอมรับที่จะปล่อยทรัพย์สินให้ผู้เช่าใช้ ระยะเวลาหรือระยะเวลาเช่าทรัพย์สินจะคืนกลับไปยังเจ้าของบ้าน

3. รูปแบบการโฆษณา

รูปแบบการโฆษณาเกี่ยวข้องกับการจัดหาพื้นที่โฆษณาที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อโปรโมตบริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตน รูปแบบการโฆษณาส่วนใหญ่จะใช้โดย บริษัท สื่อที่ให้ข้อมูลฟรีแก่สาธารณะและอาศัยโฆษณาเพื่อสร้างรายได้ พวกเขาขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์นิตยสารโทรทัศน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ

4. รูปแบบคอมมิชชั่น

รูปแบบค่าคอมมิชชั่นสร้างรายได้โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อเสนอบริการให้กับบุคคลอื่น ตัวอย่างคือนายหน้าหรือผู้ประมูลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางตัวกลางทางการเงินตัวกลางทางการเงินหมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสองฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน สถาบันที่มักเรียกกันว่าตัวกลางทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์วาณิชธนกิจกองทุนรวมและกองทุนบำนาญ ระหว่างสองฝ่าย จากนั้นตัวกลางจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม

ส่วนประกอบของแบบจำลองผลกำไร

มีหลายองค์ประกอบของรูปแบบผลกำไรที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ธุรกิจมีกำไร ได้แก่ :

1. องค์ประกอบการผลิตและการดำเนินงาน

องค์ประกอบการผลิตและการดำเนินงานเป็นกระดูกสันหลังของรูปแบบกำไร ส่วนประกอบการผลิตเป็นกระบวนการที่ผ่านการสินค้าก่อนที่มันจะกลายเป็นใช้ได้สำหรับลูกค้าที่จะซื้อ ฝ่ายผลิตต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการในต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่จะซื้อ

องค์ประกอบการดำเนินงานประกอบด้วยบุคลากรและอุปกรณ์การผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติงานอุปกรณ์การผลิตต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีเวลาว่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในการจัดการกับเครื่องจักรการผลิตและควรได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

เมื่อจ้างพนักงานใหม่ บริษัท ควรมองหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่าพนักงานมือใหม่ซึ่งอาจใช้เวลานานในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น สำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติการฝ่ายบริหารควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานในระดับที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างถูกต้อง ควรได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะและอัปเกรดเมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ ในตลาด

2. องค์ประกอบการขายและการตลาด

องค์ประกอบการขายและการตลาดเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสนใจในหมู่ผู้บริโภค บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดบรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้การบอกปากต่อปากป้ายโฆษณาโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุแคมเปญโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น

ฝ่ายขายและการตลาดควรเปิดกว้างในการนำแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประโยชน์ของพวกเขาและความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรพยายามรักษาลูกค้าปัจจุบันด้วยการให้ส่วนลดข้อเสนอพิเศษและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ฟรี

3. จัดส่งสินค้าและบริการ

องค์ประกอบสุดท้ายของรูปแบบกำไรคือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เมื่อฝ่ายขายและการตลาดแจ้งให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และลูกค้าซื้อสินค้าผู้ขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการในเวลาที่เหมาะสม ความล้มเหลวในการจัดส่งสินค้าจะทำให้สูญเสียความพยายามทั้งหมดในการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์

หลังจากส่งมอบ บริษัท ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อส่งข้อร้องเรียนให้คำแนะนำและถามคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรองของ Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินระดับโลก

หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินเราขอแนะนำแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมด้านล่างนี้:

  • Business Model Canvas Template เทมเพลต Canvas ของโมเดลธุรกิจเป็นเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ผู้จัดการใช้เพื่อแสดงสรุปและพัฒนาโมเดลธุรกิจ
  • กลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์องค์กรมุ่งเน้นไปที่วิธีการจัดการทรัพยากรความเสี่ยงและผลตอบแทนทั่วทั้ง บริษัท ซึ่งตรงข้ามกับการดูข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • แผนธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรแผนธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรแผนธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเพียงแผนงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้อย่างไร
  • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนใช้ในการวัดและประเมินความสามารถของ บริษัท ในการสร้างรายได้ (กำไร) เทียบกับรายได้สินทรัพย์ในงบดุลต้นทุนการดำเนินงานและส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง . แสดงให้เห็นว่า บริษัท ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรได้ดีเพียงใด