สินทรัพย์ข้อมูล - ภาพรวมประเภทและวิธีการวัดผลตอบแทน

สินทรัพย์ข้อมูลหมายถึงระบบไฟล์เอาต์พุตของแอปพลิเคชันเอกสารฐานข้อมูลหรือเว็บเพจที่ บริษัท ต่างๆใช้เพื่อสร้างรายได้ สินทรัพย์ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์ประเภททั่วไป ได้แก่ ปัจจุบันไม่หมุนเวียนทางกายภาพไม่มีตัวตนการดำเนินงานและไม่ได้ดำเนินงาน ระบุได้อย่างถูกต้องและอยู่ในยุคเทคโนโลยีและองค์กรต่างๆใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจัดการทรัพย์สินดังกล่าว

สินทรัพย์ข้อมูล

การดูแลรักษาทรัพย์สินข้อมูลของ บริษัท จะช่วยให้ บริษัท ต่างๆปรับปรุงวิธีการตัดสินใจให้บริการลูกค้าและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ Revenue Streams Revenue Streams เป็นแหล่งที่มาต่างๆที่ธุรกิจได้รับเงินจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ประเภทของรายได้ที่ธุรกิจบันทึกในบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยธุรกิจ ดูหมวดหมู่และตัวอย่าง บริษัท เทคโนโลยีส่วนใหญ่เช่น Facebook, Google และ Netflix ส่วนใหญ่อาศัยสินทรัพย์ข้อมูลของตนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและสร้างวิธีที่ดีกว่าในการมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

องค์กรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ โดยปกติแล้วองค์กรส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของลูกค้าพฤติกรรมการใช้จ่ายโซเชียลมีเดียงบประมาณแผนกลยุทธ์กลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์องค์กรมุ่งเน้นไปที่วิธีการจัดการทรัพยากรความเสี่ยงและผลตอบแทนทั่วทั้ง บริษัท แทนที่จะมองหาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ ข้อมูลที่รวบรวมได้รับการจัดการและปรับแต่งให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและยังคงสามารถแข่งขันได้ในตลาด

วิธีจัดการสินทรัพย์ข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางส่วนที่องค์กรสามารถจัดการสินทรัพย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

# 1. ลดต้นทุนของข้อมูล

หลายองค์กรประเภทขององค์กรบทความเกี่ยวกับองค์กรประเภทต่างๆนี้จะสำรวจหมวดหมู่ต่างๆที่โครงสร้างองค์กรสามารถจัดอยู่ในประเภทต่างๆ โครงสร้างองค์กรมักจะจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากที่ยังคงไม่ได้ใช้งานเกือบตลอดเวลาส่งผลให้ต้นทุนการจัดการข้อมูลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการจัดเก็บปกป้องและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งานใน บริษัท องค์กรควรดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการจัดการข้อมูลโดยการลบข้อมูลที่ บริษัท ไม่ต้องการอีกต่อไป (หรืออาจไม่จำเป็น)

นอกจากนี้เมื่อได้รับชุดข้อมูลใหม่ บริษัท ควรลงทุนในข้อมูลที่พวกเขาไม่มีเท่านั้น หากพวกเขาต้องได้รับชุดข้อมูลใหม่ที่พวกเขามีอยู่แล้วพวกเขาควรทำลายข้อมูลเก่า ซึ่งจะช่วยลดกรณีของข้อมูลที่ซ้ำกันซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล

# 2. ได้รับคุณค่ามากขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่

อีกวิธีหนึ่งที่ บริษัท สามารถจัดการสินทรัพย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างมูลค่าจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น บริษัท ควรประเมินมูลค่าที่ได้มาจากข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้งและพิจารณาว่ามีวิธีอื่นที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อหามูลค่าเพิ่มเติมจากข้อมูลนั้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาทำสิ่งต่างๆเช่นการขายข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเพื่อหารายได้พิเศษ

ตัวอย่างของ บริษัท ที่มีรายได้จากข้อมูลคือ Kroger ซึ่งเป็นเครือร้านขายของชำในโอไฮโอ บริษัท ขายข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตสินค้าบรรจุหีบห่อโดยได้รับรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากรายได้พิเศษนี้

# 3. คลังข้อมูลและความปลอดภัย

การจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล บริษัท ควรเก็บรักษาแคตตาล็อกของข้อมูลทั้งหมดที่ตนเป็นเจ้าของควบคู่ไปกับคำอธิบายสั้น ๆ ของข้อมูล คำอธิบายควรระบุว่าข้อมูลถูกจัดเก็บเมื่อใดสร้างขึ้นเมื่อใดและใช้อย่างไร

นอกจากนี้ข้อมูลควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานของ บริษัท หากพวกเขาต้องการการอนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลควรมีกระบวนการที่ชัดเจนในการขออนุมัติ บริษัท ควรรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยการ จำกัด การเข้าถึงเฉพาะพนักงานจำนวนหนึ่ง

สินทรัพย์ข้อมูล

คลังข้อมูลคืออะไร?

คลังข้อมูลหมายถึงระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่มีค่าจำนวนมากที่ บริษัท ใช้ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดยทั่วไปคลังข้อมูลจะรับข้อมูลต่างๆจากหลายแหล่ง จัดเก็บทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีตไว้ในที่เดียวซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ในการตัดสินใจ

โดยปกติจะปฏิบัติตามหลายขั้นตอนเมื่อสร้างคลังข้อมูล ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่างๆและนำมารวมไว้ในจุดรวบรวมเดียว จากนั้นข้อมูลที่แยกออกมาจะผ่านการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บมีคุณภาพสูง จากนั้นข้อมูลจะถูกแปลงเป็นรูปแบบคลังสินค้าเพื่อให้จัดเก็บและเข้าถึงได้ง่าย

ข้อมูลที่คอมไพล์แล้วจะผ่านการเรียงลำดับการสรุปและการลงรายการเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก บริษัท ได้รับสินทรัพย์ข้อมูลมากขึ้น บริษัท จะอัปเดตข้อมูลคลังสินค้าเพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญใช้สำหรับการรายงานการวิจัยตลาดและการตัดสินใจ

การกำหนดผลตอบแทนของสินทรัพย์ข้อมูล

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ข้อมูลจะวัดความสามารถขององค์กรในการสร้างรายได้จากคลังข้อมูล ทุกๆปี บริษัท ต่างๆใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์กระบวนการอัตโนมัติและการจัดการข้อมูล ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ข้อมูลจะวัดว่าองค์กรประสบความสำเร็จในการหากำไรจากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ผลตอบแทนวัดได้จากการประเมินรายได้กลไกการลดต้นทุนหรือปิดแผนกที่มีประสิทธิภาพต่ำ บริษัท ต่างๆกำหนดผลกำไรที่เป็นของสินทรัพย์ข้อมูลโดยการสร้างการแสดงภาพที่แสดงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักแนวโน้มและแหล่งรายได้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

  • ห้องข้อมูลห้องข้อมูลห้องข้อมูลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีสิทธิพิเศษโดยปกติสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ ห้องข้อมูลใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารการแชร์ไฟล์การรักษาความปลอดภัยเอกสารที่ละเอียดอ่อนและการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลใน Excel เป็นเครื่องมือที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ในขณะที่สร้างแบบจำลองทางการเงิน แม้ว่าจะเป็นเพียงขั้นตอนพิเศษที่ง่ายดาย แต่การตรวจสอบข้อมูลใน Excel เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยอินพุตและเอาต์พุตของโมเดลของคุณ
  • เอกสารที่มาเอกสารแหล่งที่มาเอกสารทางการเงินของธุรกรรมทางการเงินของ บริษัท ถูกอ้างถึงในการบัญชีเป็นเอกสารต้นทาง ไม่ว่าจะมีการเขียนเช็คเพื่อจ่ายออกการขายจะทำเพื่อสร้างใบเสร็จรับเงินใบเรียกเก็บเงินจะถูกส่งโดยซัพพลายเออร์หรือชั่วโมงการทำงานจะถูกบันทึกไว้ในใบบันทึกเวลาของพนักงาน - เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเอกสารต้นทาง
  • ประเภทของการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ประเภทของการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญและยาวนานที่สุดในข้อตกลง M&A คือการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) กระบวนการตรวจสอบสถานะเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อดำเนินการเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อเรียกร้องของผู้ขาย ข้อตกลง M&A ที่เป็นไปได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะหลายประเภท