Eurozone - เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซน

ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติของตนเป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่เรียกว่ายูโรโซน ยูโรโซนเป็นหนึ่งในภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิบเก้าจาก 28 ประเทศในยุโรปใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติการซื้อขาย Forex - วิธีการซื้อขายในตลาด Forex การซื้อขาย Forex ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าและค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินต่างๆ การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายคู่สกุลเงินตามมูลค่าสัมพัทธ์ของแต่ละสกุลเงินกับสกุลเงินอื่นที่ประกอบเป็นคู่ และดังนั้นจึงเป็นสกุลเงินประจำชาติสำหรับกลุ่มประเทศที่รู้จักกันในชื่อยูโรโซน

Eurosystem เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวเงินของยูโรโซน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นหนึ่งในเจ็ดสถาบันของสหภาพยุโรปและเป็นธนาคารกลางสำหรับยูโรโซนทั้งหมด เป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดในโลกโดยกำกับดูแลธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์กว่า 120 แห่งในประเทศสมาชิก ใช้อำนาจ แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดนโยบายการเงิน Quantitative Easing การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นนโยบายการเงินในการพิมพ์เงินซึ่งดำเนินการโดยธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสร้างขึ้นสำหรับประเทศในยูโรโซน ECB นำโดยประธานาธิบดีและคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าธนาคารกลางของประเทศที่เข้าร่วม ภารกิจหลักประการหนึ่งของ ECB คือการควบคุมอัตราเงินเฟ้อในประเทศยูโรโซนให้อยู่ภายใต้การควบคุมสถานการณ์การเงินในท้องถิ่นในแต่ละประเทศอาจแตกต่างไปจากจุดยืนของ ECB แต่ห้ามมิให้สมาชิกดำเนินนโยบายการเงินส่วนบุคคล

สำหรับการออกกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ยูโรโซนได้กำหนดบทบัญญัติสำหรับการให้เงินกู้แก่ประเทศสมาชิกในยามฉุกเฉิน ด้วยจุดมุ่งหมายของการบูรณาการทางการคลังจะกระตุ้นให้มีการทบทวนงบประมาณระดับชาติของประเทศสมาชิก

ยูโรโซน

การบริหารและการเป็นตัวแทน

ECB และธนาคารกลางของประเทศในสหภาพยุโรปในยูโรโซนร่วมกันตัดสินใจนโยบายการเงินของสหภาพ ECB ใช้อำนาจ แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจการพิมพ์และการสร้างธนบัตรยูโรและเหรียญ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับยูโรโซน Mario Draghi เป็นประธาน ECB คนปัจจุบัน

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่หลากหลายของยูโรโซน

ประโยชน์ของเงินยูโรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้งานที่กว้างขึ้นในประเทศสมาชิก ความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุนั้นต่ำกว่ามากอันเป็นผลมาจากการใช้สกุลเงินเดียว ดังนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมและการป้องกันความเสี่ยงจึงต่ำ มีการเพิ่มขึ้นของการค้าและการพาณิชย์ในประเทศในกลุ่มยูโรโซนโดยไม่มีรายงานการกระจายการค้า การบูรณาการทางการเงินระหว่างประเทศนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลงของทุนในตราสารทุนและการจัดหาเงินทุนจากพันธบัตรการรวมตัวทางการเงินอาจช่วยเพิ่ม ความโปร่งใสของราคาที่มากขึ้นส่งเสริมการแบ่งส่วนตลาดน้อยลงและกีดกันการเลือกปฏิบัติด้านราคา

ปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

ECB ทำให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศสมาชิกลดลงอย่างน่าเชื่อถือ แม้ในช่วงวิกฤตการคลังหลังจากการเปิดตัวของเงินยูโรความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อก็ลดลง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยแปลเป็นการสนับสนุนการเติบโตและการลงทุนและการลดภาระหนี้สาธารณะ ราคาที่มีเสถียรภาพส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม ยูโรโซนแทบจะมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกและการพัฒนาภายนอก อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการใช้สกุลเงินใหม่สำหรับประเทศสมาชิกทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายการบริหารและการเปลี่ยนแปลงนั้นมีค่าใช้จ่ายมหาศาล

ลดการควบคุมเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

เนื่องจากประเทศสมาชิกไม่สามารถควบคุมนโยบายการเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงได้อีกต่อไปจึงเป็นนัยว่าสมาชิกยูโรโซนที่มีความเข้มงวดด้านค่าจ้างและราคาที่สูงขึ้นในขั้นต้นจะต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน คาดว่าจะนำไปสู่ความผันผวนในระยะสั้นของผลผลิตและการว่างงานในประเทศที่ผลิตภัณฑ์และตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นน้อย

อัตราแลกเปลี่ยนจริงเปลี่ยนไปหลังจากการเปิดตัวของเงินยูโรและภาระในการปรับลดลงมากขึ้นในประเทศที่ขาดดุลเนื่องจากไม่สามารถลดค่าได้

มีการรวมการปกครองทางเศรษฐกิจเมื่อการรวมตัวทางการเงินลึกซึ้งขึ้นและการหมุนเวียนของสกุลเงินกว้างขึ้น เวลามีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตากรรมทางการคลังของยูโรโซน

แม้จะใช้สกุลเงินเดียว แต่ยูโรโซนก็เป็นประเทศที่ผสมผสานกันระหว่างเศรษฐกิจ เพื่อความสำเร็จโดยรวมต้องขจัดความแตกต่างในสถาบันโครงสร้างทางการเงินและระบบกฎหมาย การกระจุกตัวของอำนาจที่มากที่สุดในระดับสูงสุดพร้อมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเสรีภาพส่วนบุคคลของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตามไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้สกุลเงินทั่วไปช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการรวมตลาดระดับประเทศเข้ากับตลาดที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมที่เกิดจากความเสี่ยงด้านสกุลเงินและเพิ่มผลประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูแหล่งข้อมูลการเงินฟรีต่อไปนี้:

  • นโยบายการคลัง Fiscal Policy Fiscal Policy หมายถึงนโยบายงบประมาณของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลควบคุมระดับการใช้จ่ายและอัตราภาษีภายในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้เครื่องมือทั้งสองนี้ในการตรวจสอบและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ เป็นกลยุทธ์น้องสาวของนโยบายการเงิน
  • Bank of England ธนาคารแห่งอังกฤษ Bank of England (BoE) เป็นธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรและเป็นแบบจำลองที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกสร้างขึ้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1694 ธนาคารได้เปลี่ยนจากการเป็นธนาคารเอกชนที่ปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลมาเป็นธนาคารกลางอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร
  • ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางสหรัฐเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและเป็นหน่วยงานทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจตลาดเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • Basel III Basel III ข้อตกลง Basel III เป็นชุดของการปฏิรูปทางการเงินที่ได้รับการพัฒนาโดย Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง